June Member of the Month!

 

"Kun liikunta perustuu ihmisille luonnollisiin liikkeisiin ja kuormittaa ihmiskehon kaikkia liikkeenhallintajärjestelmiä sille ominaisilla liikeradoilla ja suunnilla, ei ole väliä onko liikkuja 15 vuotias vai 80. Tällainen liike on jokaiselle tehokasta ja turvallista."

 

"The core of training at any age should be using the natural movements and movement patterns of a human body. This kind of training is safe and effective for everybody whether at their 20's or at their 80's."

 

Moni iäkkäämpi liikkuja vähentää liikunnan määrää iän karttuessa. Ehkä pelko kaatumisesta tai muista loukkaantumisista vähentää liikkumisen määrää huomaamatta. Mutta syystä huolimatta tilanteen tulisi olla juuri vastakohtainen! Kun liikunnan määrä työ arjen pois jäämisen myötä vähenee, tulisi suunnitellun liikunnan määrää päinvastoin lisätä. Liikunnan tulisi sisältää sekä kestävyys kuntoa ylläpitävää liikuntaa että voimaa, tasapainoa, sekä räjähtävyyttä harjoittavaa liikuntaa.

Parhaillaan liikunta myös tuottaa iloa ja antaa energiaa! Tämän on huomannut myös Kesäkuun kuukauden jäseneksemme valittu Sirkka-Liisa!

Sirkka-Liisa on loistava esimerkki liikkujasta, joka ei anna iän sanella liikkumisen raameja. Salilla kyykätään, eli harjoitellaan istumasta nousemista mikä myös liittyy vahavasti jokaiseen arkipäivään, ja välillä harjoitellaan makuulta seisomaan nousemista ilman apua, sillä mikä olisi tärkeämpi taito kotona asuvalle iäkkäämmälle ihmiselle?

 

Mikä oli alkuperäinen tavoitteesi johon hait apua Stadi Fit:ltä?

Paikka oli ennestään tuttu, olen käyttänyt FysioProvitan palveluita monta vuotta.
Lääkärin suosituksesta varasin Personal Trainerin ohjaajaksi, koska omaehtoinen liikunnan harrastus tahtoo jäädä.
Oikea olkapääni kipeytyi yli  kolme vuotta sitten. Siitä katkesi ja irtosi kaksi jännettä ja kättä pitää harjoittaa koko ajan , jotta se pysyy käyttökelpoisena
Tärkeää on tietysti koko kehon kunnossa pysyminen. Tässä iässä ei voi jäädä loikoilemaan sänkyyn.

Mitä tavoitteita olet jo saavuttanut ja miten olet niihin päässyt?

Oikeaa kättäni hoitaa edelleen oma fysioterapeutti, mutta Annamaarian tehokas, sopivaa tasoa oleva ohjaus on ehdoton edellytys kunnossa pysymiselle. Siksi päätin valita kaksi kertaa viikossa treenejä.
Olen pysynyt tällä harjoittelulla kohtuullisen hyvässä kunnossa. Liikunnan tuoma ilo on mukana.

Mitkä ovat seuraavat tavoitteesi?

Tavoitteena on edelleen pysyä liikuntakykyisenä. Toivon, että treenauksen myötä säästyisin ehkä joltain sairaudelta.

It's not rare that people at their older age decrease the amount they move daily. Maybe it's due to a fear of falling or from the fear of possibly getting injured, but no matter what the reason might be, they should actually do the absolute opposite!

The amount of moving usually decreases when the working life is over, so it would be important to balance it out by increasing the amount of planned training sessions. The training should consist of aerobic and strength training as well as training which improves balance and power.

And it goes without saying that it should also bring you joy and more energy. This is what our Member of the Month for June, Sirkka-Liisa has also noticed.

Sirkka-Liisa is a great example of somebody who doesn't let age define what she can and cannot do. At the gym, we do squats, which nicely ties it together with the everyday life where you need to stand up from seated numerous amount of times. And regularly on the menu are also times when we train laying down and standing up without support, as what would be more important of a skill that that for an older athlete who wants to live independently at their own home?

 

What was your initial goal when you joined Stadi Fit?

I was familiar with the Stadi Fit premises already from the past as I have been using Fysio ProVita’s services for many years.
From my doctor’s suggestion, I started working out with a Personal Trainer as I needed help with sticking with regular training.
My right shoulder got injured more than 3 years ago. Two tendons got torn, so now it requires regular training so than it remains usable.
Ofcourse, my goal is to stay overall healthy. At this age you cannot just stay in bed, you need to move in a regular basis.

What goals have you already reached and how have you gotten where you are at now?

I’m visiting a physiotherapist who takes care of my right shoulder, but getting guidance and support from Annamaaria has been absolutely neccessary for maintaining my overall health. That’s why I chose to train with her twice a week.
With the help of the training I have been able to stay in a pretty good condition. And of course it goes without saying that the joy of working out has been a big motivation factor as well.

What are your next goals?

My main goal is to stay healthy. I hope that training could keep me safe from some ilnesses as well.

 

 

Sirkka-Liisa, 81v

Sirkka-Liisa, 81v

36957919_10156154217994845_549452125340434432_n.jpg
Stadifit Oy