Miten valita omia tavoitteita ja tarpeita parhaiten palveleva valmennusmuoto? 


>> english below <<

Valmennusrintamalle on viime vuosien aikana ilmestynyt paketteja ja palveluita jos jonkin näköisiin tarpeisiin. On yksilövalmennusta, DUO-treenejä, Pienryhmä valmennusta ja ryhmäliikuntaa 10 henkilön ryhmistä aina 40:nen henkilön joukkojumppiin. Voi treenata valmentajan kanssa kasvotusten tai seurata valmentajalta saatuja ohjeita itsekseen. Ohjaaja voi nykyään myös olla jumppasalissa läsnä ihan vain ruudun välityksellä kannustamalla hien pintaan.

On hienoa että variaatiota löytyy, sillä tarpeita on varmasti näistä jokaiselle, mutta miten sinä asiakkaana osaat valita itsellesi sopivan vaihtoehdon?

Kun sinulla on tavoite ja haet apua ja ohjausta siihen pääsemiseksi, seuraaviin kysymyksiin kannattaa ainakin miettiä vastaus:

1. Mikä on tavoitteesi?

2. Mikä on liikunnallinen taustasi entä onko erityistarpeita kuten kipuja, kolotuksia tai vanhoja vammoja?

3. Mikä on budjettisi?

4. Kuinka paljon sinulla on aikaa käyttää urheiluun?

Eri valmennusmuodot voidaan karkeasti sijoittaa alla olevaan taulukkoon. Molemmat ovat ihan puhdasta matematiikkaa; mitä enemmän on ihmisiä, sitä pienempi hinta. Mitä enemmän on ihmisiä, sitä vähemmän saat ohjausta ja sitä vähemmän yksilöllistä ohjausta on mahdollista antaa. Nämä ovat ne ehkä selkeimmät muuttujat joita kannattaa harkita valitessa itsellesi sopivaa valmennus muotoa.

N%C3%A4ytt%C3%B6kuva+2019-10-17+kello+12.22.36.jpg

Mikä on tavoitteesi?

Mitä spesifimpi tavoitteesi on sitä yksilöllisempää ohjausta tarvitset. 

Jos tavoitteenasi on vain saada liikunnasta säännöllinen rutiini, voi isommassa ryhmässä tapahtuva harjoittelu olla ihan riittävä vaihtoehto sinulle. Saat ryhmästä tukea eikä investointi ole suuri, joten harjoittelua voit tällä formaatilla varmasti jatkaa myös pidemmän aikaa.


Jos tavoitteesi on spesifimpi, kuten Maratonin juokseminen, on hyvin mahdollista että tarvitset sinulle yksilöidyn harjoitusohjelman, tai ohjausta joka on suunniteltu juuri sinun kaltaisille ihmisille; sinun juoksu taustallasi maratonin juoksemista tavoitteleville ihmisille.


Mikä on liikuntataustasi entä onko sinulla erityistarpeita kuten vanhoja vammoja tai akuutimpia kipuja?

Jos sinulla on erityistarpeita liikunnan suhteen tai olet vasta aloittamassa liikunnan harrastamista on turvallisin vaihtoehto aloittaa harjoittelu yksilövalmennuksessa. Miksi?

Yksilövalmennuksessa valmennuksen lähtökohtana on sinun kehosi ja se miten se liikkuu tällä hetkellä. Mitkä ovat juuri sinun heikkoutesi ja vahvuutesi. Liikevalinnat tehdään 100% ajatellen juuri sinua. Tämä on erityisen tärkeää juuri silloin kuin haluat aloittaa liikunnan vammautumisen jälkeen tai kun liikunnasta on pitkä tauko. Näin mahdollisia ongelmia pystytään välttämään mahdollisimman hyvin, eikä sinulle soveltumattomia liikkeitä käytetä.

Alkuinvestointi on suuri, mutta kannattava sillä näin pystyt luomaan liikunnalle hyvän pohjan tulevaisuutta ajatellen.
 

Jo 2 henkilön valmennuksessa joudutaan liikevalinnoissa tekemään kompromisseja; niiden on sovittava teille molemmille. Tämä sopii jos teillä molemmilla on sama tausta ja samat tavoitteet, mutta tilanteessa jossa toinen on selkäkipuinen ja toinen ei, ei tämä ole optimaalinen vaihtoehto.

Mitä isommaksi ryhmäkoko kasvaa, sitä enemmän ohjauksessa mennään liike edellä ja vähemmän yksilöllisiä tarpeita priorisoiden. 30 hengen ryhmässä on mahdottomuus että ohjaaja ehtisi antaa sinulle yksilöllisiä ohjeita ajatellen juuri sinun tarpeitasi, kun taas pienemmässä ryhmässä tämä on mahdollista. Isossa ryhmässä opetellaan liikkeitä, pienemmässä ryhmässä opetellaan liikuttamaan omaa kehoa. Miten juuri sinun kehosi liikkuu vs. miten yleisesti jokin liike suoritetaan.

8 hengen ryhmässä ohjaajalla on 7,5 minuuttia tunnista aikaa käyttää juuri sinun ohjaamiseen ja yksilöllisiä liikevalintoja ja variaatioita on mahdollista katsoa, kun taas 20 hengen ryhmässä minuutteja on käytössä 3. Tässä on iso ero jos tarvitset enemmän ohjausta.

Jos taas olet jo jonkin aikaa ollut aktiivisempi liikunnan harrastaja ja tunnet oman kehosi melko hyvin, voi sinulle olla hyvä vaihtoehto ihan vain valmentajan luoma harjoitusohjelma. Tarvitset apua ehkä vain siihen että harjoittelusi on kehittävää pidemmässä juoksussa, mutta itse toteutuksen pystyt hoitamaan itse.Mikä on budjettisi?

Ryhmä koon pienentyessä, kasvaa hinta. Eli heti alkuun kannattaa miettiä jo ihan pidemmän ajan tavoitetta; 

  • Miten ohjauksessa saadut tulokset saadaan pysymään? 

Jos tavoitteenasi on pudottaa 10kg ja budjettiisi mahtuu puolen vuoden PT-treenit, mitäs sen jälkeen? On hienoa jos valmennuksen avulla saavutat tavoitteesi, mutta usein avun ja ohjauksen tarve ei rajoitu siihen. Tuskin kenenkään tavoitteena on pudottaa 10kg ja sen jälkeen palata vanhoihin tapoihin. Eli miten liikunnallinen elämäntapa jatkuu tämän jälkeen? Onko siihen budjetoitu?

Ajankäyttö

Meillä kaikilla on 24h vuorokaudessa ja harvemmin kuulee kenenkään sanovan että sitä on liikaa. Eli miten paljon sinulla on oikeasti aikaa käyttää harjoitteluun? Tämä vaikuttaa paljon myös sopivan harjoittelumuodon valintaan.

Jos aikataulusi on joustavampi, on helpompi sitoutua säännöllisesti tapahtuvaan treeniin joka viikko samaan aikaan. Mutta jos elämässäsi on paljon muuttujia; vaihtelevat työajat, lapsien vientejä, hakuja ja harrastuksia, voi olla helpompi toteuttaa treenit sinulle toimivimpaan ajankohtaan kotioloissa. Tähän soveltuvin vaihtoehto voisi olla Online Valmennus. Tähänkin pätee edellä mainitut kohdat. Jos sinulla on yksilöllisä tarpeita, hakeudu yksilölliseen PT valmennukseen joka vain tapahtuu virtuaalisesti mutta harjoittelu on suunniteltu juuri sinun tarpeitasi ajatellen. Jos taas tavoitteenasi on vain luoda rutiinia, voi yleinen Online valmennus olla ihan riittävä vaihtoehto. Valmennuksessa ei oteta sinun spesifejä tarpeitasi huomioon, mutta se on rakennettu sinun kaltaisillesi ihmisille joilla on samankaltainen tavoite kanssasi. Tässä tapauksessa on hyvä tarkistaa, että tämä todella pitää paikkansa! Ei välttämättä ole paras tai edes terveellinen vaihtoehto seurata Bikini Fitness -harjoitteluohjelmaa, jos ensisijainen tavoitteesi on terveys eikä mahdollisimman pieni rasvaprosentti! Tämä voi johtaa jopa täysin vastakkaisiinkin tuloksiin pahimmillaan.


Oletko epävarma miten sinun kannattaisi lähteä liikkeelle?


Tiesitkö että sinulla on mahdollisuus milloin vain sopia tapaaminen valmentajamme kanssa jolloin pääset keskustelemaan tavoitteistasi ja tarpeistasi ja saamaan lisätietoja juuri sinulle sopivista palveluista?

Tämä tapaaminen on maksuton ja sen tarkoituksena on selventää sinulle tätä valmennus viidakkoa ja saada suosituksia ammattilaisen näkökulmasta mitkä palvelut ja valmennus muodot sopisivat juuri sinulle; sinun tarpeisiin, tavoitteisiin ja budjettiin.


Varaa tapaminen heti!

Photo credit to: Henna Koponen Photography

Photo credit to: Henna Koponen Photography


Tässä ovat Marja ja Yrjö. He ovat molemmat todenneet Pienryhmä harjoittelun Stadi CrossFit:lla itselleen sopivaksi valmennus muodoksi.
Kerromme seuraavassa blogi postauksessa hieman lisää Pineryhmä harjoittelusta Stadi CrossFitilla ja pääset tutustumaan myös Yrjöön ja Marjaankin paremmin!

Pysythän siis kuulolla! :)


- Stadifitin tiimi

What coaching service is the best fit for your needs?In the recent years, there has been a lot of new coaching services popping up on the Fitness Industry . There is individual coaching, DUO training, Small group coaching and group exercise from 10 person groups to 40 person mass sweat sessions. You can work with your coach face to face or follow the coach's instructions from a screen. Nowadays, the instructor can also be present at the gym only through a screen, encouraging the attendees to give their best.

It's great that there is a variation, because there is certainly a need for each of these, but as a customer, how do you choose the one that suits you the best?

When you have a goal and seek help and guidance to achieve it, the following questions should at least be considered:

  1. What is your goal?

  2. What is your sports background and do you have special needs that should be taken into consideration when choosing the movements such as pain or old injuries?

  3. What is your budget?

  4. How much time do you have to spend on sports?The various forms of coaching can be roughly listed in the table below. Both are pure mathematics; the more people there are, the lower the price. The more people there are, the less guidance you get and the less individual coaching and variations can be given. These are perhaps the clearest variables to consider when choosing the appropriate coaching format for your needs.

Näyttökuva 2019-10-17 kello 12.24.53.png

What is your Goal?

The more specific your goals are, the more personalized guidance you will need.

If your goal is just to get a regular workout routine, working out in a larger group may be an adequate option for you. You get support from the group and the investment is not big, so you can propably continue practicing with this format for a longer period of time.

If your goal is more specific, such as running a Marathon, chances are you need a customized exercise program, or guidance designed for people just like you; a marathon training program for people with your running background.What is your sports background and do you have special needs because of old injuries or more acute pain?

If you have a special needs that need to be taken into consideration while exercising or you are just starting out, it is the safest option to start with individual coaching. Why?

Individual coaching is based on your body and how it currently moves. What are your weaknesses and strengths. Movement choices are made 100% with you in mind. This is especially important when you want to start exercising after an injury or when you have a long break from exercising. This avoids potential problems and makes sure no movements are used that are not suitable for you.

Initial investment is higher, but it is a beneficial investment to make because it will make sure that you are able to create a good foundation for physical activity for the rest of your life.

Already in DUO coaching with just 2 participants, some compromises have to be made while choosing movements; they must be a good fit for the both of you. This is fine if you both have the same background and the same goals, but in a situation where one has a sore back and the other doesn’t, this is not an optimal option.

The larger the group size becomes, the more it becomes about the movements taught and less about how your body moves and what are your individual needs. In a group of 30 people, it is impossible for the coach to give you personalized guidance for your specific needs, whereas in a smaller group, this is possible. In a larger group it is all about the movements itself without individual variations, whereas in a smaller group it is more about learning how to move one's body. How exactly your body moves vs. how generally a movement is performed. This is an important factor as we are not all the same and how we move is affected by how our body is built; the proportions of our body and the things that it has gone through in the past.

In a group of 8 people, the instructor has 7.5 minutes from the hour to use for your specific guidance. Individual movement choices and variations can be viewed, while in a group of 20 people there are 3 minutes available. This is a big difference if you need more guidance.

If on the other hand, you have been active for some time already and you know your body quite well, then you might just need a workout program that is designed with your goal in mind. You may only need help to make sure your training stays progressive, but you can manage the implementation yourself.

 

What is your budget?

As the size of the group decreases, the price increases. For that reason, it is worth considering the longer-term goal from the very beginning;

How can the results be maintained long term?

If your goal is to lose 10kg and your budget can accommodate up to six months PT-trainings, what then? It's great if coaching helps you reach your goal, but often the need for help and guidance is not limited to it. Hardly anyone's goal is to drop 10kg and then return to the old ways. So how does the new healthier lifestyle continue after this? Is it budgeted for?


How much time you have available for training?

We all have the same 24 hours in a day and you rarely hear anyone say it is too much. So how much time can you realistically spend on training? This also has a lot to do with choosing the appropriate coaching option.

If your schedule is more flexible, it's easier to commit to regular workouts at the same time every week. But if you have a lot of variables in your life; with varying hours of work, picking up your kids from the daycare or transporting them to hobbies, it can be easier to adjust your training times around those other commitments and train from home or at the gym next to your kid’s hobbies. The most appropriate option could be Online Coaching. The above points also apply. If you have an individual need, seek personalized PT coaching that is virtual but tailored to your needs. 

If, on the other hand, your goal is just to create a routine, general Online Coaching may be a good option for you and less pricy. Then it’s again not about your individual needs but build for people with your background and goals. In this case it is good to check that this really holds true though! It may not be a good option to follow a program made for Bikini Fitness atheltes if your goal is to eat healthy and exercise reagulary with health in mind and not only appearance!

 

Are you still a little unsure what service to pick?


Did you know that you can always book an appointment with one of our coaches for to discuss you goals and needs and for to get more specific information about the services available.

This appointment is totally free of charge and the only goal is to find the best service or combination of services to get you to reaching your goals!

Book a consultation!

Photo credit to: Henna Koponen Photography

Photo credit to: Henna Koponen Photography


Let us introduce to you Yrjö and Marja. They have both found Small Group CrossFit coaching at Stadifit beeing the perfect option for their needs.
We will tell you a little more about our Small Group CrossFit coaching in our next newsletter and you will also get to learn a little more about Yrjö and Marja. About their back grounds, goals and experiences.

So stay tuned! :)


- Stadifit Team

Stadifit Oy