Apua kireisiin kaulan lihaksiin // Remedy for tight neck muscles

(The same text in English can be found below the Finnish text)

Kerroimme sinulle aiemmin huonon hengitystekniikan vaikutuksesta niska- hartiaseudun kipuihin. Monet kivut ja kolotukset erityisesti pään, niskan sekä hartioiden alueella voivat vähintään osittain olla yhteydessä huonoon hengitystekniikkaan.

Huonon hengitystekniikan aiheuttamia niska- hartiaseudun kipuja voidaan lievittää oikeanlaisella hengityksellä, josta kerroimme edellisessä viestissämme. Mutta myös "Voice Massage":sta voi saada apua kireisiin ja kipuileviin kaulan lihaksiin.

Mitä on Voice Massage?

Voice massage on klassisen hieronnan otteisiin perustuvaa hierontaa, tavoitteena rentouttaa purentaan, äänentuottoon ja hengitykseen osallistuvia lihasryhmiä. Voice Massage pohjautuu länsimaiseen lääketieteeseen ja sitä on kehitetty yhteistyössä hammaslääkäreiden ja foniatrien kanssa.

Kaularangan käsittely on olennainen osa Voice Massagea, sillä mm. yöpurenta ja pinnallinen hengitys aiheuttavat kireyttä ja kipua kaulan lihaksiin. Lihaskireyksistä johtuvia äänihäiriöiden syntyä hoidetaan Voice Massagella sekä toimii myös puheterapian tukihoitona sekä tukee laulun opiskelua edellä mainittujen vaikutusten lisäksi lisäämällä kehotietoisuutta. Tarvittaessa asiakkaalle ohjataan myös hengitysharjoituksia.

Menetelmää voidaan käyttää laukaisemaan purentalihasten jännitys -ja kiputiloja, helpottamaan lihasperäistä päänsärkyä ja migreeniä. Ennaltaehkäisemään/hoitamaan äänihäiriöitä (puhe- ja lauluammattilaiset), tukemaan puhe -ja ääniterapiaa sekä laulunopiskelua, refluksitaudin lisähoitona rentouttamaan kurkunpään lihaksia ja palleaa, parantamaan hengitysfunktiota (urheilijat ja astmaatikot). Voice Massage voidaan käyttää myös yleisenä rentoutumiskeinona.

Saila Dahlqvist-Pompeo, Fysioterapeutti & Voice Massage -hieroja

StadiFit-Saila-Dahlqvist (1).jpg

Saila on toiminut Stadifitillä fysioterapeuttina vuodesta 2009. Fysioterapian lisäksi Saila tekee Voice Massage -hoitoja ja NPL -hoitoja. 

Voice massagea pääsee nyt kokeilemaan alennettuun hintaan:

75min Voice Massage/73€ (norm. 83€)

Varaa Voice Massage -hieronta alta. Valitse valikosta hieronta, jonka alta löydät Voice Massage vaihtoehdot. 


Remedy for tight neck muscles

We have told you earlier about the effects of poor breathing mechanics and how it might affect the upper back pain and stiffness, shoulder pain or pain and stiffness around the neck. Many common aches and pains, particularly around the head, neck and shoulders, may be caused in part by inefficient breathing.

These pains and problems can be cured by improving the breathing mechanics, as we have told you in the previous messages. But also Voice Massage can help in treating tight and painful neck muscles. 

What is Voice Massage?

Voice massage is based on traditional massage. The goal of Voice Massage is to relax the muscle groups involved in biting, voice production and breathing. Voice Massage is based on Western medicine and has been developed in collaboration with dentists and phonists.

Cervical treatment is an essential part of Voice Massage, because for example biting during night as well as shallow breathing may cause tightness and pain in the neck muscles. Voice Massage is also used as a supportive treatment for speech therapy and it supports vocal learning in addition to the above-mentioned effects by increasing body consciousness. If necessary, breathing exercises are also directed to the client.

The method can be used to trigger muscular tension and pain, to ease muscular headaches and migraine, preventing / treating voice disorders (speech and vocalists), supporting speech and sound therapy, singing, reflux disease supplementation to relax laryngeal muscles and diaphragm and to improve respiratory function (athletes and asthmatics). Voice Massage can also be used as a general tool for relaxation.

Saila Dahlqvist-Pompeo, Fysio & Voice Massage therapist

StadiFit-Saila-Dahlqvist (1).jpg

Saila has been a physiotherapis at Stadifit since 2009. In addition to fysio, Saila does the Voice Massage -treatments as well as the NPL -treatments. 

Try Voice Massage now with a reduced price: 

75min Voice Massage - 73€ (norm. 83€)

Book your Voice Massage below. Choose "hieronta" from the menu, under it you'll find the Voice Massage options. 

Lisa Koivunen