Why should an active person visit a massage therapist regularly? // Miksi tulisi käydä hieronnassa?

(The post in english can be found below the finnish post.)

Treenaatko paljon ilman kunnollista palautumista tai teetkö paljon istumatyötä? Jos vastauksesi on KYLLÄ niin sinä saattaisit hyötyä hieronnasta paljonkin. Treenitehot ja palautuminen paranisivat, vammariskit pienenisivät ja kaiken lisäksi saisit kokonaisvaltaisesti miellyttävän ja rentouttavan olon kehosi omien ”hyvänolon” hormonien vapautuessa hieronnan vaikutuksesta.  

Harjoittelu aiheuttaa aina lihas- ja jännekudoksiin solutason mikrovammoja, mikä on osaltaan harjoittelun tarkoituskin, koska sitä kautta keho pystyy kehittymään ja vahvistumaan, jos sille vaan annetaan siihen suotuisat olosuhteet. Jos nämä kudosten mikrovammat eivät pääse korjautumaan riittämättömän ja puutteellisen palautumisen takia niin tämä altistaa vammariskeille. Jos olet aktiiviliikkuja ja harjoittelet säännöllisesti niin silloin kehosi ja lihaksesi tarvitsevat tehostetumpaa palautumista. Palautuminen koostuu monesta eri tekijästä, joihin kuuluu tietysti riittävä määrä unta ja muuta lepoa sekä terveellinen ruokavalio. Hieronnan on osoitettu olevan tässä kohtaa myös tärkeässä roolissa monella tavalla nopeuttaessaan kehon palautumista erilaisista rasituksista. Lihasten kiinnitysalueet (jänne- ja lihaskalvorakenteet) ovat erityisen haavoittuvaisia erilaisille vammoille, koska näiden alueiden verenkierto on vähäistä ja siten palautuminen selvästi hitaampaa verrattuna esim. lihaskudokseen, mikä on vastaavasti hyvin verisuonitettua aluetta. Hieronnassa käsittely voidaan kohdistaa tarkasti mm. näihin jännerakenteisiin ja siten estää niiden vaurioitumista.

Jos kaipaat kiireiseen arkeesi pienen hetken rauhoittumiselle ja itsesi hemmottelulle, on oikein tehty hieronta tähän tarkoitukseen erinomainen vaihtoehto. Hieronnan on osoitettu vapauttavan ns. hyvänolon hormoneja, endorfiineja kehoon, joilla on tunnetusti paljon hyviä vaikutuksia keholle ja mielelle.

Kirjoittaja: Satu Soronen, Urheiluhieroja

Valmistuin urhieluhierojaksi vuonna 2015. Kiinnostukseni hierontaa sekä treenaamista kohtaan sai minut kouluttautumaan urheiluhierojaksi.

Olen luonteeltani iloinen ja huumorintajuinen sekä saan voimaa ihmisten auttamisesta.

Suurin osa asiakkaistani ovat nuoria urheilijoita sekä istumatyötä tekeviä aikuisia.

Satu.jpg

Why should an active person visit a massage therapist regularly?

Do you workout a lot without proper recovery or do you do a lot of sedentary work? If your answer is YES, you might benefit a lot from massage. Increased performance and faster recovery, reduced risk of injury and an overall pleasant and relaxing feeling when your body starts to release your own “well-being” hormones, are a few benefits of a massage.

Practice always causes cellular microvascular injuries to muscle and tendon tissue, which is of course part of the purpose of training because it allows the body to develop and strengthen - if it is given favorable conditions. If these microvascular injuries cannot be repaired due to inadequate recovery, this will expose you to the risk of injury. If you are an active person and exercise regularly, then your body and muscles need more effective recovery. The recovery consists of many different factors, including, of course, a sufficient amount of sleep, rest and a healthy diet. Massage has also been shown to play an important role in many ways in accelerating body recovery from various stresses. Tendon and muscle membrane structures are particularly vulnerable to various injuries, as the blood circulation in these areas is low and hence recovery is significantly slower compared to muscle tissue, which is very well vascularized area. In massage, the treatment can be targeted, e.g. in these tendon structures and thus prevent their damage.

If you are a busy person and looking for a moment of calming and pampering yourself, the massage is an excellent alternative. Massage has been shown to release the well-being hormones, endorphins in the body, which are known to have many good effects on the body and mind.

Writer: Satu Soronen, sport massage therapist

I graduated to sport massage therapist in 2015. My interest towards massaging and gym training made me realise that this is what I want to do for living.

As a person I am joyful and have a good sense of humour. Helping other people also gives me so much power and pleasure.

Most of my customers are young competitive athletes as well as people at sedentary work.

Satu.jpg
Lisa Koivunen