Ei kaiken liikkeen tarvitse tapahtua muodossa: sali, suihku ja valmis!

Tästä kirjeestä opit miten liikettä saa sisällytettyä helposti myös työpäivien sisälle!

(English version of the text is under the finnish text)

Oletko koskaan kokeillut taukojumppa ohjeita, joita sinun tulisi tehdä useampia kertoja työpäivän aikana?Anna meidän arvata mitä tapahtui; Ei mitään! Olemmeko oikeassa?

Ongelmana näissä taukojumppa ohjeissa ei ole niinkään sisältö, vaan se että ne ovat taas yksi lisä tekijä mikä sinun tulisi mahduttaa jo valmiiksi pitkään "TO DO" - listaasi.
Ymmärrämme kyllä kuinka tärkeää olisi liikkua myös työpäivän aikana, mutta sen lisäksi meidän tulisi löytää aikaa myös harrastuksia varten työpäivän jälkeen, sekä aikaa perheen kanssa olemiseen. Puhumattakaan siis siitä että ne työtkin pitäisi saada tehtyä! Joten jossain vaiheessa lista vain kasvaa liian suureksi ja jostain päästä on tingittävä, me tiedostamme ja ymmärrämme tämän dilemman!

Meidän tavoitteenamme ei siis ole enää pidentää olemassa olevaa TO DO -listaasi vaan auttaa sinua lisäämään liikettä työpäiviisi helposti muiden rutiinien oheen.

Liikettä työpäivien sisälle

Me kaikki tiedämme miten istumatyö vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin. Tutkimusten valossa istuminen näyttäytyy samankaltaisena terveysriskinä kuin tupakointi tai ylipaino.

Emme lähde tässä kirjeessä näistä asioista puhumaan sen enempää, sillä meidän työmme ei ole tarjota vain tietoa vaan tarjota tietoon perustuvia käytännön ohjeita, joilla tuo tieto saadaan välittymään käytännön tekoihin!

Istuen vai seisten?

Istumatyön aiheuttamiin terveyshaittoihin ollaan herätty, ja monilla työpaikoilla onkin tarjottu mahdollisuutta myös seisoma pöydän käyttöön ottoon. Mutta onko tämä tarpeeksi luomaan liikettä työpäivien sisälle, vai vaihdammeko vain yhdestä staattisesta asennosta toiseen?

Ongelmana työasennoissa ei yleensä ole asento itse, vaan se että vietämme yhdessä asennossa liian pitkiä aikoja!

"Paras työasento on seuraava asento!"

Eli seisoma-asento vähentää osaa istumiseen liittyvistä haittatekijöistä, mutta ei poista vielä sitä ongelmaa että kehomme ei saa sen kaipaamaa liikettä kun olemme pitkään samassa asennossa. Keho kaipaa liikettä ja useat kivut ja kolotukset ovatkin kehon hädän huutoja, jotta ymmärtäisimme liikkua yhdestä asennosta jo pois!

" Pitkäaikaiseen paikallaan seisomiseen voi liittyä myös terveyshaittoja. Paikallaan seisominen edellyttää asentoa ylläpitäviltä lihaksilta hyvää kestävyyttä. Lihasten väsyessä seisomisasento kallistuu helposti vinoon tai lantio työntyy eteen. Tämä saattaa aiheuttaa mm. alaselkäkipuja." - UKK-insituutti

Avain terveempään työpäivään on säännöllisesti vaihtuvat työasennot

Jotta kehosi saa sitä vaihtelua mitä se tarvitsee, tulisi sinun vaihtaa työasentoa max 30min välein. Parhaillaan sinulla on käytössäsi mahdollisuus sekä istua että seistä.

Alla on muutamia vinkkejä millä voit maustaa työpäivääsi.

Istuen tuolin reunalla - näin joudut kannattelemaan asentoasi paremmin.

Istuen tuolin reunalla - näin joudut kannattelemaan asentoasi paremmin.

Istuen tuolin reunalla - näin joudut kannattelemaan asentoasi paremmin.

Istuen tuolin reunalla - näin joudut kannattelemaan asentoasi paremmin.

Käyttäen tuolia lepuuttimena, ja samalla luoden lonkkiiin ulkokiertoa.

Käyttäen tuolia lepuuttimena, ja samalla luoden lonkkiiin ulkokiertoa.

Tai ehkäpä lepuuttaen toista jalkaa näin?

Tai ehkäpä lepuuttaen toista jalkaa näin?

Miten muistan vaihtaa asentoa?

Kyllä, olemme ajatelleet myös tätä! Monesti päätämme tekevämme kaiken näköisiä parannuksia, mutta loppupeleissä vain unohdamme. Uppoudumme työhön ja yhtäkkiä 3 tuntia on taas kulunut samassa asennossa!

Olisiko sinustakin ihanaa jos joku muistuttaisi sinua lempeästi kun on aika vaihtaa asentoa ja sinä itse voisit vain keskittyä työhösi?

Tällainen ratkaisu on jo olemassa!

Tämän uutiskirjeen puitteissa emme pysty sitä ratkaisua sinulle vielä tarjoamaan, mutta jos haluat olla mukana isoimmassa mullistuksessa mitä toimistoilla kautta maailman on odotettu jo pitkään, klikkaa itsesi tämän linkin kautta meidän sivuille ja ilmoittaudu osaksi pioneerien ryhmää! Edelläkävijöiden ryhmää joille päätetyöskentely ei enää tarkoita varmaa lähetettä selkälääkärille!

Vastauksena on Dynamic Workstation Applikaatio, eli kaikkien toimisto työläisten paras ystävä. Applikaatio kertoo sinulle miten rakennat työpisteesi, antaa lukemattoman määrän eri työskentely asentoja, sekä kaiken lisäksi muistuttaa sinua silloin kuin olisi aika vaihtaa seuraavaan.

"Just calling to tell you about this new App I found, I think you would benefit form it too!"

"Just calling to tell you about this new App I found, I think you would benefit form it too!"

Not all movement has to come in a form of; gym, shower and done! 

Learn how to introduce movement into your workdays from our today's newsletter!

Have you ever tried one of those exercise routines that you are supposed to do during your workday?
Let us guess what happened; nothing! Are we correct?

The problem with those exercise routines is not the routines itself, but the fact that they are just another task on our never ending TO DO list. Yes, we know how important it is, but we would still need to make time for going to the gym and spending time with our family. And most importantly, get the work done!
So at some point that list just grows too big and something has to go. We get that and we acknowledge that!

So our goal is not to grow your daily TO DO list any bigger than it already is, but to introduce movement into your workdays in an easy an approachable way.

Introduce more movement into your workdays

We all know the negative effects that extended periods of sitting can have on our health and wellbeing. According to the latest studies, the health risks associated with sitting are comparable with smoking and obesity.

We will not dig in any further into this topic in this letter as our job is not just to offer information, but instead our job is to edit this widely known information into more practical form and to provide tools how to get this information carried out into your daily life.

Seated or standing?

The risks associated with sitting are widely known and many workplaces have started offering their employees the opportunity of having a standing desk. But is this enough for to add movement into the work days or have we just shifted from a static position to another?

The problem with our working positions are not the positions themselves, but the fact that we spend too much time in them without changing!

"The best position is the next position!"

Standing work position does decrease some of the bad effects of sitting, but does not fix the problem that our bodies are not getting the movement that they need when we stay statically in one position for extended periods of time. Our bodies need movement in order to feel good. Many of the aches and pains felt are actually just our bodies' way of signaling: "stop what you are doing!" , where we can either choose to act upon and move or choose to ignore and pay the price later in a form of more pain.

" Long periods of standing can also have negative effects on our health. Standing for long periods of time in one position requires a lot of work from the muscles responsible of holding our posture. When those muscles get tired, we often fall into a less of an optimal position where our pelvis shifts to the side or shifts forward. This may cause low back pain." - UKK institute

The key to a healthier workday are regularly changing working positions

In order for your body to get the change that it is yelling for, you should change your working position every 30 minutes.
In the best case scenario you have both options available; sitting and standing.

Below you can see a few different options for how to spice up your work days.

Sitting on the edge of a chair - this will force you to sit in a better position.

Sitting on the edge of a chair - this will force you to sit in a better position.

Using a chair to rest one leg on - also introducing some external rotation to your hips.

Using a chair to rest one leg on - also introducing some external rotation to your hips.

Standing, but resting one foot up on a foot rest.

Standing, but resting one foot up on a foot rest.

Or why not resting your leg up like this?

Or why not resting your leg up like this?

How will I remember to change positions?

Yes, we have also thought of this already! Often do we decide to make improvements of all sorts, but in the end of the day we simply just forget. We get so stuck in our work that after 3h we only wake up to notice that yet again long hours have gone by with no change whatsoever!

Would you too find it wonderful if somebody else reminded you when it was time for you to change your position while you could only focus on your work?

This solution already exists!

Within this newsletter this is as far as we can help you, but if you want to take a part in the biggest revolution that all offices have been waiting for for decades, click the button below that will get you into our website! From there you can apply to be a part of our early adopters group, a group of people for whom desk work will no longer mean a guaranteed referral to the doctors appointment.

The answer is Dynamic Workstation App, the best friend of all desk rats. The application will tell you how to build up your workspace, gives you options for several different working positions and reminds you when to change form a position to another

"Just calling to tell you about this new App I found, I think you would benefit form it too!"

"Just calling to tell you about this new App I found, I think you would benefit form it too!"

Lisa Koivunen